کارگاه علوم جنایی اقتصادی (3)

کارگاه راس ساعت18 برگزار می شود. باتشکر اطلاعات برگزاریردیفتاریخ برگزاریساعت برگزاری11401/06/2918:00رشته تحصیلی: اقتصاد، حسابداری، حقوق…

امتیاز
5.00 از 3 رأی
5.00 3 رای
رایگان!